aPARADOXON, a természettudomány ideiglenes kudarcai

A tudomány úgy gondolja, hogy már ismeri az univerzum egyik felét és tervbe vette a másik fele feltárását. Csak annyiban téved, hogy az "egyik felét" tévesen ismeri, mialatt halvány fogalma sem lehet arról, hogy mi is lenne a "másik fele". Tt

Bizalmas levelek

 Aparadox 15L

15l_fejlectt.jpg 

 szallagcim_kek.jpg

 

Bizalmas LEVELEK a TUDOMÁNY közszereplőinek

 

"Ne kérdezd, hogy kiért szól a lélekharang! Az te érted is szól!" - írta Hemingway. Úgy tűnik, hogy az emberiség jó tempóban gyalogol a szakadék felé. Tán csak a tudomány mentheti meg. Azonban a Pató Pál úr mentalitás, az évszázados téveszmék iránti föltétlen tisztelet, valamint a tudományos közösségek kivagyisága ezt a mentőövet is elveheti tőlünk.   Tt

 

 

ELTE    1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.

Dr. Mezey Barna egyetemi tanár részére!

 

Tisztelt Rektor úr!

 

Tárgy:  javaslat tananyag bővítésére

Csatoltan megküldöm az  E=mc2 1946  című dolgozatomat, állásfoglalást várva az ELTE-től, mint a magyar tudományegyetemek eminens képviselőjétől.

 Ebben analizálom az eredeti Einstein-féle levezetést. Az eredeti képlet jó, és ez döntő fontosságú tény. Einsten levezetése azonban hibás alapokon nyugszik, ezért ennek a helyzetnek tudatosítására és korrekciójára lenne szükség. A megküldött cikkem másik tanulsága, hogy a tudományegyetemeken a geometria oktatása fizikus hallgatók számára nem mellőzhető. 

Természetesen tudatában vagyok annak,  hogy Ön a jövő 40000 magasan kvalifikált értelmiségének a felelős vezetője. Bár a felvetett probléma elbírálására az Ön jogászi ismeretei nem megfelelőek, de számos szakirányú tanszéknek tudja áttestálni az elbírálás feladatát. Szerény megítélésem szerint ezek a következők: 

 1. Elméleti Fizikai Tanszék Tanszékvezető: Prof.  Katz Sándor
 2. MTA Elméleti Fizikai Kutatócsoport Vezető: Prof.  Tél Tamás
 3. Anyagfizikai Tanszék Tanszékvezető Groma István egyetemi tanár
 4. Atomfizikai Tanszék Tanszékvezető Frei Zsolt egyetemi tanár
 5. BIOLÓGIAI FIZIKA TANSZÉK Tanszékvezető Kürti Jenő egyetemi tanár
 6. KOMPLEX RENDSZEREK FIZIKÁJA TANSZÉK Tanszékvezető Vattay Gábor egyetemi tanár
 7. Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék Tanszékvezető: Dr. Csuhaj Varjú Erzsébet, tanszékvezető   egyetemi tanár
 8. Információs Rendszerek Tanszék Tanszékvezető: Dr. Kiss Attila, tanszékvezető egyetemi docens
 9. Információtudományi Tanszék Tanszékvezető: Dr. Demetrovics János, egyetemi tanár
 10. Komputeralgebra Tanszék Tanszékvezető: Dr. Járai Antal, tanszékvezető egyetemi tanár
 11. Média- és Oktatásinformatika Tanszék Tanszékvezető: Dr. Zsakó László, tanszékvezető egyetemi docens
 12. Numerikus Analízis Tanszék Tanszékvezető: Dr. Simon Péter, tanszékvezető egyetemi tanár
 13. Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszék Tanszékvezető:  Dr.  Istenes Zoltán, tanszékvezető egyetemi docens
 14. Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék Tanszékvezető: Dr. Horváth Zoltán, tanszékvezető egyetemi tanár, dékán
 15. Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék Tanszékvezető: Dr. Zentai László, tanszékvezető egyetemi tanár
 16. Statisztika Tanszék Tanszékvezeto: Rudas Tamás egyetemi tanár
 17. Társadalomkutatások Módszertana Tanszék Dr. Székelyi Mária  tanszékvezető, egyetemi tanár
 18. Általános Filozófia Tanszék Dr. Orthmayr Imre, tanszékvezető, egyetemi docens
 19. Logika Tanszék Dr. Máté András, tanszékvezető, egyetemi docens
 20. Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék Dr. Boros Gábor, tanszékvezető, egyetemi tanár
 21. Geometriai Tanszék Csikós Balázs        egyetemi docens, tanszékvezető
 22. Matematikai Intézet Igazgató: Frank András
 23. Analízis Tanszék Keleti Tamás  tanszékvezető egyetemi tanár
 24. Operációkutatási Tanszék Jordán Tibor  tanszékvezető egyetemi tanár
 25. Algebra és Számelmélet Tanszék Kiss Emil       tanszékvezető egyetemi tanár
 26. * Csillagászati Tanszék   Dr. Petrovay Kristóf  tanszékvezető egyetemi tanár  

  A dolgozat véleményezése történhet minimál szinten:  jó - nem jó - miért nem jó? Mint kívülálló nem tudhatom, de felteszem, hogy a magyar tudományos életben demokrácia van. Ezért minden munkatárs őszintén, hátrányos következményektől nem tartva leírhatja a maga szakmai véleményét. 

 Egyébként az lenne az egyetem rangjához méltó lépés, ha az ELTE mélyebben belemerülne a témába, és a tanszékek összefogásával egy közösen írt dolgozatot publikálna E=mc2 2014 címmel.  A téma súlya akár ezt a nagyléptékű energia-befektetést is indokolttá teszi. A továbbiakban figyelni fogom az ELTE lap.hu ELTE - honlapot, hátha megjelenik rajta valami új.

 Itt említem meg, hogy a korábban megküldött  Az ELTE a 456. című tanulmányomra sem kaptam választ. Mivel abban is az elméleti fizika problémái dominálnak, ezért a Rektor úr utólagos engedelmét kérve, mindkét dolgozatot elküldöm a vélelmezetten érintett tanszékeknek. 

 2014 január 16. 

                     

                      Maradok tisztelettel:

                                                                             Tassi Tamás

                                                             mérnök                                                            aparadox@gmail.hu

 

Einstein E=mc2 1946 című dolgozatom

 itt található!

 

 

--------------------------------------------------------------

 mezey_barna_3cm.jpg

Dr. Mezey Barna 

Az ELTE rektora

A Magyar Tudományos Akadémia doktora.

 A Magyar Rektori Konferencia elnöke.

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára

Magyar jogtörténész

A Magyar Alkotmány- és jogtörténet jelentős tudósa.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetettje

 

mezey_barna_3cm.jpg 

 

  Dr. Mezei Barna  

Az ELTE rektora,

akinek sajnos nem sikerül elérnie, hogy a gondjaira bízott egyetem hozzászóljon illetve reagáljon egy rövid, de rendkívüli fontosságú tudományos levezetésre:  E=mc2 1946 .

 

Hiszek abban, hogy a sok egyetemi tudós nem csak azért van, hogy további sok egyetemi tudóst neveljen. Azért vannak, hogy megoldják, megválaszolják és őszintén a társadalom elé tárják a felvetődő problémákat, valamint prezentálják a megoldási javaslataikat. Azaz a tudomány és a társadalom hasznára munkálkodjanak.  

 

Mindezek fényében Tisztelettel kérem Rektor urat, hogy tegyen  egy újabb kísérletet, rábeszélni  valamelyik adekvált tanszéket a 26 közül, hogy mondjon valami akármit. Részemről az is elfogadható, hogy ebből az akármiből kiindulva kezdjük el a tudományos vitát.

 

2014. március 31.                     Tt

 

 

 

mezey_barna_3cm.jpg 

  Dr. Mezei Barna

         a Tudományos Akadémia doktora,

tehát közvetlen kapcsolata van az Akadémiával, a tudományok legfőbb szervezetével.  Ez azért jó, mert így szinte hivatalból küldheti a problémát magasabb szakmai szintre ill. kérhet segítséget.  Úgy tűnik, hogy ez lehet a konzekvens lépés az ELTE részéről.  Az MTA berkein belül nyilván több tudósnak is van papírja arról, hogy ért a problémához (E=mc2 1946), vagy egyszerűen csak jók a probléma megoldásban. Szinte várják az újabb feladatot.

 "- Hát, kedves Kach professzor, telik-múlik az idő, és nem haladunk azzal a fránya képlettel!"  "- Sajnos súlyos baj történt, egy pillanat alatt eltűnt a  füstköd, amely ezidáig jótékonyan takarta. Most meg kilátszik a lóláb.  A legfőbb baj az, hogy ezt bárki láthatja! Hát mit lehet itt tenni?"  Hát - szerintem azt kell tenni, amit már javasoltam. Segítséget kell kérni az MTA-tól.  Ez egyáltalán nem zsenánt. Ha Ön félénk típus, Én ezennel bátorítom!

 

 

 mezey_barna_3cm.jpg

 Dr. Mezei Barna

    a Rektori Konferencia elnöke,

akinek tálcán kínálkozik a lehetőség, hogy bevonja a probléma megoldásába tudományegyetem, továbbá a többi, fizika tanszékkel rendelkező egyetem rektorát.  A probléma  pedig az E=mc2 képlet, ahol hibásnak tűnik az évszázaddal korábbi levezetés az anyag és az energia ekvivalenciájáról.  Ez a képlet a modern tudomány egyik alappillére, ezért Ön nyilván tiszta vizet kíván önteni a pohárba.

 A vizsgálandó probléma az  E=mc2 1946 c. dolgozatomban található, megfelelően tömör, mégis minden lényeges részletre kiterjedő formában.  Remélem, hogy a dolgozatot átnézve ezt Ön is így találta, és tovább fogja küldeni az érintetteknek.  Több szem többet lát.

 

          mezey_barna_3cm.jpg     

   Dr. Mezei Barna

        A Magyar Állam- és Jogtörténeti egyetemi tanára

Az Arany Lánchíd Bank esete mára már jogtörténet. A 90-es években  átjött Ukrajnából egy piti csaló, és itt bankot alapított. Kiemelkedően magas, évi 30% kamatot ígért, és sok jámbor magyar vitte el neki megtakarított pénzecskéjét. Abban a hitben voltak, hogy az állam, a magyar bankrendszer és a törvények védelmében élnek. Súlyosan tévedtek, az ukrán csaló elsétált a pénzükkel. 

 

 Egyetlen politikus akadt, aki  becsületesen bevallotta, hogy neki is nyilvánvaló volt a készülő csalás, és megpróbált a végére járni.  Ám nem tudott érdemi hatóságot vagy hivatalnokot  találni.  Ön hol volt ekkor,   és hogyan próbálta védeni a magyar emberek érdekeit?  Tett-e azóta törvényjavaslatot, hogy hasonló eset ne forduljon elő?  Ha minden felső vezető szűken és csak hátra figyelve végzi a munkáját, akkor az ország tele lesz jogi kiskapukkal, paradicsom lesz a bűnözők számára.  Vagy jelenleg is az? 

 Megjegyzem, hogy mostanában én is szűklátókörű vagyok.  Leginkább az  E=mc képlet, és az arra adott ELTE válasz érdekel.  Mert az elmulasztott lehetőségek és az agyonhallgatott tudományos felismerések nagyobb kárt okoznak, mint az a néhány milliárd, amit a magyar jogászok szégyenszemre hagytak kisíbolni az országból.  Ha egy új Duna-híd tenderen olyan cég nyerne, amelyik féláron, de kenyérgalacsinokból készülne megépíteni a hidat, akkor én bizony írnék egy figyelemfelhívó levelet valamelyik sóhivatalnak.  Végtére is mit válaszol az ELTE az  E=mc2 1946 c. dolgozatomra?  

 

mezey_barna_3cm.jpg 

   Dr. Mezei Barna

Magyar jogtörténész 

Milyen érdekes, hogy már a Rákóczi szabadságharc idejében is volt törvénykezés és jogalkotás - ahogy ezt tanulmányaiban tárgyalja. Bár meglehet, hogy azok a törvények tisztességesebbek voltak, mint a mostani Polgári Törvénykönyv? Szerény véleményem szerint a jelenlegi jogtudománynál nincs és nem volt felületesebb, belső ellentmondásokkal terheltebb szakterület. Ideértve az ősi kínai filozófiát, az egyiptomi hitvilágot, és az alkímiát is.  

 Az én dédapám kisbíró volt Csapon. Összehívta a pereseket meg a tanukat a falú főterére, meghallgatta még a bekiabálásokat is, majd ott helyben kihirdette az ítéletet. Az igazságot képviselte és nem a jogot. Meg is volt a becsülete az emberek szemében.  Manapság igazság helyett jogot szolgáltat a bíróság átlag 3 évvel megkésve - és az ítélet gyakran köszönő viszonyban sincs a társadalom igazságérzetével. Meglepetésre  a bíró az első tárgyaláson közli, hogy a bíróság nem igazságot, hanem jogot szolgáltat. Ennek fényében nagyon sürgősen meg kell változtatni a hivatalos névhasználatot! Igazságügyi Minisztérium, Igazságügyi Miniszterek és Államtitkárok stb. helyett a jogügyi szavakat kell sürgősen és visszamenőleg becserélni. Ennek az elkerülhetetlen cserének Ön az 1. számú témafelelőse!   

 Valaki a média nyilvánossága előtt felvetette, hogy ha a házassághoz nem kell bíróság, akkor a váláshoz se kelljen.  Adjanak be a felek írásos nyilatkozatot két tanú előtt ugyanott, részletezve a megosztást is. Azonban hamarosan megjelent a színen egy tekintélyes jogász - talán éppen egy tanítványa - és lesöpörte a felvetést az asztalról. Lám, az ügyvédek ragaszkodnak a jussukhoz, és még egy bőrt lenyúznak a két sovány tehénről.  A válóperes bírónők pedig nagyszámú tárgyalással húzzák az időt, hogy meghozzák azt az ítéletet, amit már az első tárgyalás után is eldöntöttek magukban. Ezzel íróasztalt teremtenek maguknak, jövedelmet több ezer válóperes ügyvédnek, egyetemi felvételi helyet és elhelyezkedési perspektívát néhány ezer joghallgatónak. Ugyanakkor keserves éveket a társadalom jelentős részének. Ez a válóperes gyakorlat nem mellesleg férfi-idegen nőket és nőies férfiakat termel ki, melynek egyenes következménye a válások egyre növekvő száma. Ön nyílván zsigerből támogatja a jelenlegi irányzatot, de én azt kérem, hogy ne tegye! Talán át kellene irányítani a hivatal nélkül maradó jogászokat a paragrafusok logikai rendbetételére, és a társadalom valódi elvárásaihoz való harmonizálásra. 

 A válóper érzékeny kisebbségi probléma férfi és nő között, melynél rendkívüli módon ügyelni kellene az ítélkező bíróság 50 - 50%-os összetételére. Ezen kívül őrködni kellene az ítéletek 50 - 50% -os aránya fölött is. De mi van ehelyett? 5 - 95 %-os ítélkezési arány. A válóperes bíróságok tartósan, folytonosan és durván megsértik az alkotmányban rögzített törvény előtti egyenlőség jogát! Találni kellene egy alkotmánybírót, aki megkísérli betartatni az alkotmányosságot!

 A fentiek is erősen nyomorgatják a társadalmat, de még súlyosabb kihatásai lesznek a tudományos felismerések blokkolásának és agyonhallgatásának. Az ELTE már régóta tartozik a válasszal, az E = mc2 1946 c. dolgozatomra. Arra kérem, hogy ne szabotálja tovább a tudomány haladását! 

 

 mezey_barna_3cm.jpg

  Dr. Mezei Barna

A Magyar Alkotmány- és jogtörténet jelentős tudósa. 

A jogtörténet mellett a tudománytörténet is egy izgalmas olvasmány és kutatási téma. Sajnos, a kilátások úgy festenek, hogy Ön negatív szereplőként fog ebbe a történelemkönyvbe bekerülni az ELTE hosszú hallgatása útján. Mert nézzük csak az elmúlt 100 év súlyos eseményeit:

hosszu_hallgatas.jpg 

 Talán még van esélye fordítani a dolgon és válaszolni az E=mc2 az E/E0, a gravitációs vöröseltolódás, a Nap melletti fényelhajlás stb. problémákra. Tudományos őszinteség, nyitottság a társadalom felé, a közjó szolgálata stb!    

 

 mezey_barna_3cm.jpg

   Dr. Mezei Barna

               A Magyar Köztársasági Érdemrend                         Lovagkeresztje kitüntetettje          

 

A franciák becsületrendet osztanak, de hát az egy nagy ország. Tekintsük e lovagkeresztet kis magyar becsületrendnek. Nagy tisztelettel, és bevallom némi irigykedéssel nézem. (Bár megjegyzem, hogy nekem is van egy Kiváló Dolgozó Oklevelem.) Arra kérem, hogy sürgősen adja vissza ezt a kitüntetést! Legyen ez egy gesztus, hogy rektorként tehetetlen, külső erők és/vagy nemzetközi maffiák lefogják a kezét, és ezért képtelen becsületes választ adni, az E=mc2 1946 c. dolgozatban feltárt súlyos problémákra. Persze más a helyzet, ha ön is tagja a nemzetközi klánnak. Ez esetben érthető, hogy nem adja vissza.

 15c_keplet.jpg

 

Úgy hallottam, hogy az ELTE már több tucat együttműködési szerződést írt alá külföldi egyetemekkel (Peking, Kolozsvár . . . ) és fejlesztési csoportokkal.  Az egyetemek közötti együttműködés bizonyára hasznos dolog.  Hasznos, ha van remény rá, hogy a remélt tudományos eredmények  által megtérül a repülőjegyek ára.  Az ELTE esetében sajnos erre nem látok esélyt, hiszen még az alapvető E=mc2 problémával sem tud megbirkózni. Nem baj, van más út!

Az ELTE küldöttség elindul a legközelebbi Általános Iskola irányába egy újabb együttműködési szerződést kötni.  Szigorúan gyalog, mindig a járdán haladva.  Emígyen sok kerozint ill. benzint takarít meg.  Ott 3 eminens tanuló majd eldönti, hogy vajon a felső vagy az alsó képlet helyes. Három hét múlva az iskola gyorsfutára (a pedellus) diplomáciai hátizsákba rejtve elviszi a választ, és máris az ELTE kezében van a sss (3 szigma) valószínűségű jó válasz.

De az ELTE még tovább tudja növelni a megbízhatóságot, ha elmegy egy bizonyos Váci úti jósnőhöz. A küldöttség létszáma most már ne 27 fő legyen, hanem csak 7+1 fő. A Váci út messze van gyalogosan, és manapság igen drágák a BKV vonaljegyek is.  

A +1 fő egy vidéki bácsika, aki megkérdezi, hogy na kedveském, akkor hány gyerekem meg hány onokám is van nekem? (Meglepő módon a válasz ezideig mindig stimmelt.) Most már jöhet az ominózus kérdés, hogy vajon a felső vagy az alsó képlet helyes-e?  A választ jegyzőkönyvbe veszik, és lám, megvan az sssss (5 szigma) nagy bizonyosságú válasz!  

Hátra van még a kétféle forrásból származó eredmény összegzése: sss +sssss az vajon hány s ?  Remélem, hogy kitesz legalább 5 szigmát.  Ennek utána az ELTE  levonja a tudományos alapossággal kimunkált konklúziót - felső vagy alsó? -  és ezt nyilvánosságra is hozza.  Így mi, egyszerű pornép is elolvashatjuk majd. 

 

15l_logo.jpg 

 

         Tassi Tamás

         Gépészmérnök

         Aparadox.hupont.hu

 

 

E=mc2  1905 << vissza    15L    tovább >>E=mc2  2013

 

<div align="center"><a href="http://www.amazingcounters.com"><img border="0" src="http://cc.amazingcounters.com/counter.php?i=3200126&c=9600691" alt="AmazingCounters.com"></a></div>

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 86
Tegnapi: 150
Heti: 426
Havi: 1 542
Össz.: 194 988

Látogatottság növelés
Oldal: Bizalmas levelek
aPARADOXON, a természettudomány ideiglenes kudarcai - © 2008 - 2019 - aparadox.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: ikerparadoxon - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »